Przedszkole Niepubliczne Nasza Akademia

Zajęcia i plan dnia

Zajęcia w przedszkolu w ramach czesnego:

1. Zajęcia  dydaktyczne zgodne z programem MEN;
2. Język angielski
3. Gimnastyka;
4. Rytmika;
5. Zajęcia usprawniające aparat mowy;
6. Zajęcia artystyczne (zajęcia teatralne, plastyczne lub muzyczne);
7. Zajęcia grafomotoryczne – Esy Floresy;
8. Zajęcia przyrodnicze;

Zajęcia dodatkowo płatne:

1. Indywidualna terapia logopedyczna
2. Taniec: Zumba, balet
3. Sztuki walki
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:00 – 8:30  schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy dzieci (dowolna aktywność), ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, indywidualne rozmowy z rodzicami

8:30 – 8:45  czynności porządkowe w sali, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych – mycie rąk, przygotowanie do śniadania

8:45 – 9:00  śniadanie, utrwalanie technik samodzielnego jedzenia

9:00 – 9:45  realizowanie zadań edukacyjnych zajęcia dydaktyczne zgodne z programem MEN, zajęcia organizowane, zajęcia dodatkowe, zabawy integrujące grupę

9:45 – 10:00  przygotowanie do II śniadania, mycie rąk

10:00 – 10:15  drugie śniadanie, utrwalanie technik samodzielnego jedzenia

10:15 – 10:30  przygotowanie do wyjścia; opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem

10:30 – 11:45  pobyt w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, w przypadku złych warunków atmosferycznych gry i zabawy organizowane w budynku przedszkola

11:45 – 12:00  powrót z ogrodu przedszkolnego; utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, mycie rąk przygotowanie, do obiadu

12:00 – 12:15  obiad, utrwalanie technik samodzielnego jedzenia1

12:15 – 13:00  odpoczynek dzieci, zajęcia relaksujące i wyciszające; słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej, opowiadanie bajek, czytanie książek

13.00 – 14.15  zabawy, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach zainteresowań, gry i zabawy integracyjne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne

14:15 – 14:30  kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych – mycie rąk, przygotowanie do podwieczorku

14:30 – 14:45 podwieczorek, utrwalanie technik samodzielnego jedzenia

14:45 – 16:15  zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna lub w małych zespołach

16:15 – 19.00  rozchodzenie się dzieci, indywidualne rozmowy z rodzicami, zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, swobodne zabawy dzieci, głośne czytanie dzieciom, słuchanie muzyki (17:30 dla dzieci pozostających do końca dnia – II podwieczorek)

Do zobaczenia! 🙂

 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola pobierz >>