Przedszkole Niepubliczne Nasza Akademia

Nasz wychowanek

Nasz wychowanek – absolwent:

Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole, chce i umie się uczyć

Jest dobrym organizatorem swojego małego świata

Potrafi być ze sobą sam i z rówieśnikami

Jest Ciekawy świata

Jest tolerancyjny

Jest kreatywny

Umie podejmować nowe zadania i doprowadzać je do końca

Potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach

Potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie

Ma różne zainteresowania

Jest aktywny i twórczy, wykazuje postawę badawczą

Jest aktywny w działaniu

Kocha przyrodę i wie jak o nią dbać

Jest asertywny i opanowany