Przedszkole Niepubliczne Nasza Akademia

Metody pracy

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane w przedszkolu metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:

 • metoda zadań stawianych dziecku
 • metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • metoda ćwiczeń utrwalających

2. Metody oglądowe:

 • osobisty przykład nauczyciela
 • obserwacja i pokaz
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne

3. Metody słowne:

 • rozmowy
 • opowiadania
 • zagadki
 • objaśnienia i instrukcje sposoby społecznego porozumiewania się
 • metody żywego słowa.

Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o wewnętrzne programy oparte na nowatorskich metodach nauczania.

Więcej o metodach pracy w Przedszkolu Nasza Akademia w pliku pdf do pobrania tutaj >>

 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola pobierz >>